رنگ شیشه ای فوق رنگ سفید چگونه فضای حمام را بزرگتر می کند؟

- Jun 03, 2019-

رنگ شیشه ای فوق رنگ سفید چگونه فضای حمام را بزرگتر می کند؟


تقویت روشنایی، استفاده هوشمندانه از نور، به خوبی می تواند حس فضای اتاق را تغییر دهد. روشنایی روشن می تواند مردم را به افزایش فضای احساس کند، در حالی که نور کم می تواند مردم را احساس فضای محدود و ناراحت کننده است. لازم به ذکر است حمام دست دوم حمام بسیار دشوار است، بنابراین برای گسترش فضای لازم است که روشنایی داخلی را افزایش دهیم. به عنوان مثال، استفاده از شیشه مات، شیشه یکپارچه، شیشه پخت و دیگر مواد شیشه ای، ایجاد حمام و دیگر پارتیشن های فضای داخلی یا درهای کشویی. این نه تنها صرفه جویی در فضا، بلکه همچنین باعث بهبود وضوح حمام می شود.