چگونگی تنظیم یک دوش درب دوار شیشه ای

- Jul 20, 2018-

چگونگی تنظیم یک دوش درب دوار شیشه ای


درب های شیشه ای بدون شیشه ای را می توان از مسیر بالا یا از لولاهای جانبی آویزان کرد. از آنجا که آنها یک قاب ندارند، سخت افزار باید به طور مستقیم به شیشه متصل شود.

در حقیقت، سخت افزار معمولا درب را هنگامی که پیچ ها را محکم می کند، بستگی دارد، و یک واشر لاستیکی بین سخت افزار و درب جلوگیری از آسیب به شیشه. هنگامی که پیچ آزاد می شود، درب می تواند بیرون بیفتد و یا ناهموار بماند. این درها را با چند چوب مجددا به طرف درب و یک پیچ گوشتی باز کنید.