دلایل نشت شیر آب آشپزخانه و روشهای نگهداری

- Nov 01, 2019-

بسیاری از زنان خانه دار هنگام مواجهه با نشتی در شیر آب آشپزخانه بسیار اذیت می شوند. من نمی توانم صبر کنم تا شیر آب را مستقیماً قطع کنم ، تماشای آب بیرون می رود و غذا درست نمی کنم. همچنین آب نشت ، آشپزخانه را بسیار مرطوب کرده است که واقعاً بدبخت است. سپس ، به عنوان یک دانشنامه کوچک زندگی ، Xiaobian مشکلات را برای همه حل می کند.

دلایل نشت آب در شیر آب آشپزخانه: نشت آب در پریز آب: نشت شیر آب آشپزخانه است و نشت آب در پریز آب ناشی از فرسودگی واشر شافت در شیر آب است. نشت در قسمت پایین شیر آب: نشت در قسمت پایین شیر آب به دلیل نشت مفصل در مفصل به دلیل پوشیدن مهر و موم مثلثی در داخل غده است. نشت در مفصل مشترک به دلیل شل بودن مهره کلاه ایجاد می شود. با این وجود ، هنوز مواردی وجود دارد که شیر آب پیر می شود و آسیب می بیند. اینها دلایلی است که باعث سقوط شیر آب می شود.

راه حل نشت آب در خروجی آب: از انبردست برای شل و برداشتن غده استفاده کنید ، واشر شافت را با یک کلیپ جدا کنید و آن را با یک نمونه جدید جایگزین کنید. راه حل نشت شیر آب آشپزخانه در قسمت پایین شکاف: شما می توانید پیچ را برای از بین بردن شلنگ شل کنید ، سپس غده را شل کنید ، سپس غده را درون مغازه مهر و موم غده بیرون آورده و آنرا جایگزین کنید. . راه حل نشت آب در محل نشت آشپزخانه: در این مرحله می توانید مهره کلاه را محکم بگیرید یا آن را با یک حلقه U جدید جایگزین کنید.

نشت بسیاری در شیرآلات ناشی از استفاده نادرست است. افراد زیادی برای خلاص شدن از شیر آب از آب استفاده می کنند. آنها فکر می کنند که می تواند از نشت آب جلوگیری کند. بستگی به آب در کجا دارد. اگر در حال اتصال به مفاصل است ، آن را برداشته و با مواد اولیه محکم کنید. نصب خوب است اگر خود شیر آب چکه شود ، آن را با یک نمونه جدید جایگزین می کند. در حقیقت ، بسیار غیرقابل قبول است ، اما باعث آسیب رسیدن به شیر آب بندی ، کوتاه شدن عمر و منجر به آب بندی ضعیف و نشت آب می شود.

خلاصه: این یک موجودی کوچک از روشهای نشت شیرآلات آشپزخانه برای همه است ، امیدوارم که برای شما کمکی کند ، راحت تر هنگام پخت و پز ، اجازه دهید شیر آب آشپزخانه از ما نشت کند ، ما نیز یک فضای آشپزی تمیز و مرتب داریم.