بهار شیشه ای چیست؟

- Jun 03, 2019-

بهار شیشه ای چیست؟


بهار بهار یک نوع هیدرولیکی نزدیک است. دستگاه دنده فشار دادن دنده کرم به جای دندانه دار کردن دنده است. چرخ کرم می تواند به جلو و عقب چرخید. این را می توان برای درب های دو طرفه استفاده کرد، در حالی که درب نزدیک را می توان تنها برای درب های یک طرفه استفاده می شود. فن آوری کلیدی در بهار زمینی، صندلی تحمل در قسمت پایین اسپیندل است، که درجه تحمل بهار را تعیین می کند. از آنجا که در فصل بهار برای دو طرفه استفاده می شود وزن بدن درب، در مقایسه با نزدیکتر درب، وزن بدن درب نقش انتخاب در فصل بهار است. در کاربرد عملی، وزن درب فراتر نمی رود، بنابراین انتخاب عرض درب و فشار باد بر روی مدل بهار زمینی عامل ترجیحی است. همچنین با توجه به نسبت ابعاد، یعنی نسبت ارتفاع و عرض، اگر بیش از حد ناسازگار باشد، درب را نمی توان به طور معمول استفاده کرد.