چرا شیشه فوق العاده سفید فوق العاده سفید است؟

- Jun 03, 2019-

چرا شیشه فوق العاده سفید فوق العاده سفید است؟


رنگ های شیشه ای حاوی مواد ناخالصی در مواد خام هستند و شیشه های تولید شده بیشتر یا کمتر رنگ می شوند، به طوری که شیشه های رنگی دارای تاریخچه طولانی تر از شیشه های رنگی است. تکنولوژی امروز بیشتر در مورد چگونگی رنگ شیشه و بیشتر به تحقیق و توسعه رنگ شیشه آموخته شده است. اکثر اکسید های فلزی می توانند شیشه ای را رنگ کنند. انواع مختلفی از خواص شیشه مانند شیشه سرب و شیشه بوروسیلیکات دارای اثرات رنگی مختلف هستند.