مراسم افتتاح اتاق دوش منطقه شهر سرامیک چین

- Apr 14, 2017-

منطقه اتاق حمام در شهر سرامیک چین باز است. نمایشگاه درب حمام KMRY در B410 است. خوش آمدید به نمایشگاه ما برای جزئیات بیشتر.


4(001).jpg


5(001).jpg


حمام درب نمایشگاه عکس


7(001).jpg


8(001).jpg


9(001).jpg