آموزش حرفه ای کابین دوش KMRY

- May 17, 2018-

به عنوان یک تولید کننده حرفه ای، کابین دوش KMRY آرزو می کنیم که ما بتوانیم بهترین خدمات و محصولات با کیفیت برتر را به مشتریان ارائه دهیم، به طوری که ما آموزش های حرفه ای را از زمان به زمان آموزش خواهیم داد، آموزش های مربوط به انواع موضوعات، مانند محصولات، مهارت های فروش و غیره

در شب شانزدهم مه، ما پس از کار در آموزش حرفه ای شرکت می کنیم.

من تورنت هستم، ما تولید کننده با تجربه است، که می تواند به شما بهترین تجربه همکاری را بدهد

در زمینه محوطه دوش.

shower door width.jpg


corner entry shower enclosures.jpg


glass bath doors.jpg


photobank (1).jpg