KMRY بسته ایمنی برای حمل و نقل طولانی مدت برای درب دوش ما ارائه می دهد.

1. هر جزء قاب فلزی آلومینیوم و جزء فلزی با فیلم شفاف بسته است که می تواند آلومینیوم را از خراش محافظت کند و سپس در مروارید پنبه.

2. هر عنصر شیشه ای با پنبه مروارید بسته بندی شده است که برای حمل و نقل طولانی مدت بسیار امن است.

3. در نهایت، 5 کارتن لایه را با فوم پر کنید و سپس با 5 یا بیشتر کمربند پلاستیکی مرتبط کنید.

shower door Packing-and-loading2018.jpg